👉ประเภทของบทบาท - นักจิตวิทยา

ประเภทของบทบาท

บทบาทหลักคือบทบาทส่วนบุคคลและสังคม

บทบาทส่วนบุคคล, รูปแบบส่วนบุคคล, ภาพบุคคล↑ – รูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ที่คนเลือกเอง เป็นรูปแบบความรับผิดชอบในการสร้างหรือเลือกซึ่งได้รับมอบหมายให้กับบุคคลซึ่งแตกต่างจากบทบาททางสังคมที่ได้รับมอบหมายจากสังคม ดู→

เพศ: บทบาทชายและหญิง

Like this post? Please share to your friends:
ใส่ความเห็น

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: